Available courses

Aquí trobareu els apunts i les activitats corresponents a l'àrea de Biologia i Geologia de 1r d'ESO.

Aquí trobareu els apunts i les activitats corresponents a l'àrea de Física i Química de 2n d'ESO.

Aquí trobareu la teoria i les activitats corresponents a l'àrea de Biologia i Geologia de 3r d'ESO.

Aquí trobareu la teoria i les activitats corresponents a l'àrea de Formulació de 3r d'ESO.

Aquí trobareu la teoria i les activitats corresponents a l'àrea de Física i Química de 3r d'ESO.

Aquí trobareu els apunts i les activitats corresponents a l'àrea de Biologia i Geologia de 4t d'ESO.

Aquí trobareu els apunts i les activitats corresponents a l'àrea de Ciències Aplicades de 4t d'ESO.